به جرم دوست داشتن تو

ساخت وبلاگ

بــــه جــــرم دوســــت داشتــــن تو میخــــوان مجــــازاتم کنــــن

میخــــوان کــــه از دنیــــای تو بــــی حرکت مــــاتم کنــــن

بــــه هــــر دری کــــه میزنــــم هیشکــــی جوابــــم نمیــــده

هیشکــــی نشــــونه ای به ایــــن حــــالِ خــــرابم نمیــــده

زنــــده بــــه گورمــــم کنــــن مــــن از تــــو دست نمیکشــــم

دنیــــا بخــــواد فاصلــــه شــــه اونــــو به آتیــــش میکشــــم

بــــاور نمــــیکنم دلــــت بــــدون من سفــــر کنــــه

واســــه زمین خــــوردنِ مــــن یــــه شهــــرو با خبر کنــــه

به جرم دوست داشتن تو,به جرم دوست داشتن تو حمید عسگری,به جرم دوست داشتن تو اینجوری تحقیر بشم,...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت: 4:45

close
تبلیغات در اینترنت